Bioptická vyšetření

Havránkova 49/66
619 00 Brno – Dolní Heršpice
sekretariát: 571 666 693, 571 666 656
laboratoř: 733 133 428
doprava: 724 116 354

Bioptická vyšetření

! Všechny údaje na zkumavkách, sklíčkách 
a na žádankách psát čitelně !

Kontakt pro domluvu svozu materiálu: tel.+420 731 090 043
Vedoucí laboratoře - MUDr. Mojmír Moulis: tel.+420 734 380 896

Co vyšetřujeme

Veškerý materiál určený k histopatologickému vyšetření od nejmenších vzorků (endoskopické mikroexcize a punkční biopsie) po rozsáhlé resekáty orgánových komplexů např. při onkologických operacích.

Odběr, fixace a skladování materiálu

  • standardní bioptické vzorky jsou skladovány a doručovány v transportní nádobě fixované 10% formalínem
  • transportní nádobu s fixovaným materiálem uchováváme při pokojové teplotě
  • transportní nádoba musí být řádně označena identifikačními údaji (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo nebo ročník narození pacienta)
  • vzorky jsou spolu s řádně a čitelně vyplněnou žádankou o vyšetření jsou doručeny do laboratoře
  • vyšetření, které je označeno STATIM se v laboratoři zpracovává neodkladně
  •  
  • vedle standardního bioptického vyšetření naše laboratoř zajišťuje i peroperační biopsie
  • materiál k peroperačnímu vyšetření se zasílá nativní, bez fixace !
  • požadavek na provedení peroperačního vyšetření je třeba nahlásit do laboratoře předem na tel. číslo 733 133 428 


Bližší informace lze dohledat v laboratorní příručce.

Napište nám ...

… své připomínky či náměty nám pište
na info@mdgk.cz

Napište nám ...

… své připomínky či náměty nám pište na info@mdgk.cz
MDgK_color

Havránkova 49/66
619 00 Brno – Dolní Heršpice

sekretariát: 571 666 693, 571 666 656
laboratoř: 733 133 428
doprava: 724 116 354

pracovní doba: 7.00 – 15.30

vaselaboratore.group
Společnost MDgK-plus spol. s r.o. je součástí skupiny společností nabízející služby laboratorní medicíny

© MDgK – plus, spol. s r.o.
All rights reserved.