mdgk
mdgk

Informace

INFORMACE, UBYTOVÁNÍ, DOPRAVA

(info a termín - tel.. 604 242 475 - koordinátor vzdělávání M. Lamplotová)

 

INFORMACE

Laboratoř MDgK-plus

zajišťuje

 • vzdělávací akce pro zaměstnance (zejména povinné školící akce, školení v oblasti kvality zdravotní péče, školení řidičů),
 • žádost o akreditaci či prodloužení akreditace vzdělávacího programu specializačního vzdělávání praktické části OM 3 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Zdravotní laborant – Histologie“,

realizuje

 • výuku praktické části OM 3 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Zdravotní laborant – Histologie
 • v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, vzdělávací program odpovídá zaměřením činnostem uvedeným v ustanovení § 84 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

(platnost akreditace do 31.12. 2022, Č.j.: MZDR 52886/2017-4/ONP),

 • školící místo – speciální histologické metody, imunohistochemie, imunofluorescece,
 • školící místa/stáže studentů, povinné praxe SZŠ a VOŠ, Bc. 

(pro obor Zdravotní laborant a Laboratorní asistent, příbuzné obory po domluvě - 604 242 475 - M. Lamplotová)

 poskytuje

 • poradenský servis pro zaměstnance v oblasti zdravotnického vzdělávání (aktuální změny v legislativě zdravotnického vzdělávání, zařazování do specializačního studia, doporučení nabídek vzdělávacích aktivit, ad.).

 

UBYTOVÁNÍ a DOPRAVA

Ubytování na domluvený termín si každý zajišťuje sám.

 

UBYTOVÁNÍ 

DOPORUČENÍ

(domluva a info ubytování- tel.. 604 242 475 M. Lamplotová)

Při samostatné i domluvené dopravě je nejvýhodnější ubytování v Pesionu Slunce nebo v Pensionu IBÉRICA.

Při samostatné dopravě je vhodnější Pension IBÉRICA (je asi o 250m blíž vlakové stanici Židenice Brno),

při "domluvené" Pension Slunce.

 • Pension Slunce, Podpísečná 6, Brno

http://penzion-slunce.cz/

 • Pension IBÉRICA, Gajdošova 1544/16, Brno

http://www.penzioniberica.cz/penzion/

Dopravu z pensionu do laboratoře a zpět eventuálně zajistí laboratoř MDgK-plus po domluvě.

 • NCO NZO Brno, Vinařská 6, Brno

(Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů)

http://www.ubytovaninconzo.eu/

Dle možností zajistí dopravu z NCO NZO do laboratoře a zpět laboratoř MDgK-plus po domluvě.

 

SAMOSTATNÁ DOPRAVA

VLAK

 • 7.23 a 7.54 z Hlavního nádraží Brno
 • 7.27 a 7.57 ze zastávky/nádraží Židenice Brno

a dále po každé celé hodině (tzn. 8.23., 8. 53 hl.nádr.Brno….8.27 a 8.57 Židenice)-

vystoupit zastávka Řečkovice, projít podchodem a jste naproti budově tam, kde sídlí laboratoř MDgK-plus spol. s.r.o., cesta trvá asi 16 min. z hl.nádr. Brno, asi 12 mín. ze zastávky Židenice Brno.

Zpět jezdí vlak opět po hodině (viz IDOS vlaky).

Jezdí se na tramvajovou kartu města Brna nebo lze zakoupit jízdenku na nádražích i ve vlaku.

TRAMVAJ

 • Č.1 neboč.6 tramvaj, vystoupit zastávka Semilaso, přestup na bus č.72 nebo č.40, vystoupit zastávka Kronova.

DOPORUČENÍ

Oba tramvajové spoje však mají velké intervaly a dlouhé časy dopravy, vlak je rychlejší volba dopravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevnina CZ © 2008-2009 Všechna práva vyhrazena | webdesign Pevnina CZ