mdgk
mdgk

Nabídka služeb pro zdravotnická zařízení

Laboratoř poskytuje služby v oblasti histopatologické a cytologické diagnostiky. Zpracovává a diagnostikuje vzorky nejrůznějšího charakteru od mikroexcizí a punkčních biopsií až po rozsáhlé resekáty odebrané při onkologických onemocněních. Materiál je dodáván z chirurgických oborů, gastroenterologie, kožního lékařství. Laboratoř provádí rovněž hodnocení mužské fertility z punkčních biopsií varlat. Z cytologického materiálu jsou zde zpracovány převážně punktáty štítné žlázy, tělních tekutin, obsahy cyst, stěry z oblasti GIT a cytologické hodnocení moči. Kapacity máme rovněž pro zpracování plicních cytologií.

Vzorky jsou v Laboratoři MDgK-plus zpracovávány/vyšetřovány standardními metodami základními s návaznou širokou škálou speciálních metod, včetně imunohistochemických metod (průkaz antigenů) a přímé a nepřímé imunoflorescence. Laboratoř má rovněž plně funkční návaznost na využití složitějších vyšetřovacích metod (včetně molekulární genetiky) na brněnských univerzitních ústavech. Vzhledem k našemu dobrému vybavení optikou můžeme pořizovat k diagnostice i obrazovou dokumentaci.

Laboratoř MDgK-plus ve všech svých procesech dbá a dodržuje pravidla pro zachování ochrany osobních a citlivých údajů pacientů.

Laboratoř MDgK-plus je smluvním partnerem většiny pojišťoven (VZP, VoZP, ČPZP, OZP, ZPMVČR a RBP). 

© 2008-2021 MDgK - plus spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena