mdgk
mdgk

Naši partneři

Zdravotnická oblast

Nemocnice T.G.Masaryka Hodonín (NTGM Hodonín)

Nejstarší partner naší firmy, která pro tuto nemocnici zajišťuje veškeré rutinní služby v oboru patologické anatomie, zejména pro velké oddělení zdejší gastroenterologie a chirurgie. 

Městská nemocnice Hustopeče

Poliklinika Veselí na Moravě

Zde zajišťujeme bioptické služby pro kožní oddělení MUDr. Všetulové.

Nemocnice Vyškov

Je největším smluvním partnerem našeho zařízení od roku 2010, pro které zajišťujeme kompletní služby v oblasti patologické anatomie.

Vojenská nemocnice Brno

S kožním oddělením Vojenské nemocnice spolupracujeme od roku 2013, s ORL a endokrinologií od roku 2016. Od roku 2017 spolupracujeme i s oddělením GAE a CHIR.

Nemocnice Ivančice

Spolupráce funguje od roku 2015. Zde zajišťujeme kompletní služby v oblasti patologické anatomie.

Sanatorium Helios

Od roku 2016 zde zajišťujeme gynekologickou bioptickou diagnostiku.

 

Dále spolupracujeme s různými menšími zařízeními, hlavně se jedná o kožní a chirurgické ambulance a kliniky estetické medicíny. Mezi největší patří např. Artmed, Medicom, Plastická chirurgie Dr. Štěpána, NCA-KEPHAS, Medica Aesthetica a další.   

Vzhledem k podstatnému rozšíření kapacitních možností firma počítá s dalším rozšířením klientely zejména z oblasti Brna města a Brna venkova. Do budoucnosti plánujeme rozšíření služeb o neonkologickou molekulárně genetickou problematiku. 

 

Farmaceutická oblast

Laboratoř je od roku 2008 partnerskou laboratoří Veterinární a Farmaceutické univerzity Brno.

 

Veterinární oblast

V této oblasti naše zařízení spolupracuje s veterinárními diagnostiky MVDr. J. Rybníčkem a Doc. MVDr. M. Škoričem, pro  které naše laboratoř připravuje histologické preparáty.

 

 

 

Pevnina CZ © 2008-2009 Všechna práva vyhrazena | webdesign Pevnina CZ